AVG direct mail versturen

Elk bedrijf heeft sinds 2018 te maken gekregen met de nieuwe privacywet AVG. Zelfs de bakker om de hoek die een naam- en adressenbestand bijhoudt van zijn klanten moest gaan voldoen aan de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ondernemers die zich niet houden aan de deze privacywet lopen het risico op reputatieschade en hoge boetes. Die boetes kunnen flink oplopen.

MSA kan, middels ISO 27001 certificering, aantonen dat zij voldoet aan de privacywet en dat klantgegevens bij ons veilig zijn. Zo kunt u via ons met een gerust hart een AVG mailing versturen.

  • MSA werkt volgens strikte procedures (ISO 27001-genormeerd) met data van derden
  • MSA beschikt over eigen beveiligde sftp-servers
  • MSA kan je uitgebreid informeren over het veilig digitaal aanleveren van databestanden
  • Databestanden worden na verwerking automatisch, binnen de gestelde termijnen, van alle MSA systemen verwijderd
  • Procedures aangaande datalekken zijn omschreven in onze ISO handleidingen

Vraag gerust naar de mogelijkheden binnen MSA voor het versturen van een AVG proof mailing.

Onze klanten