Databeheer

Secuur databeheer is essentieel. Bijna niets veroudert zo snel als een adressenbestand. Wie mikt op blijvend resultaat kan dit door ons bij laten  houden. Bij een respons- of refundactie verzamelen wij alle gegevens, zodat je aan het einde van de actie direct over een verrijkt adressenbestand beschikt.

Voor een aantal relaties houden we hun abonnementen en adressenbestanden zelfs permanent up to date. We monitoren het systeem en verwerken telefonische mailingrespons en documentatie-aanvragen. We beschikken over een eigen antwoordnummer en verzorgen directe betalingen (refunds). Voor records moet je bij ons zijn.

Wat is databeheer?

Databeheer betreft het systematisch beheren van gegevens als een waardevolle bron. Het omvat activiteiten zoals het waarborgen van datakwaliteit, het ontwerpen van data-architecturen, het beschermen van gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, het integreren van gegevens uit verschillende bronnen, en het opzetten van beleid voor effectief gegevensbeheer. Deze processen zijn cruciaal om de integriteit, veiligheid en bruikbaarheid van gegevens te garanderen in sectoren zoals bedrijfsleven, wetenschap en overheid.

Onze klanten