Good Distribution Practices (GDP)

Good Distribution Practices, vooral bekend onder de afkorting GDP, verwijst naar de richtlijnen voor de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten voor gebruik door de mens. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg, waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export van humane medicatie. Het doel is om een bepaald kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk te handhaven, zodat de productkwaliteit van farmaceutische producten gehandhaafd blijft gedurende het distributieproces.

GDP reguleert de verspreiding en bewegingen van farmaceutische producten vanaf het moment dat ze bij de producent (of een ander centraal punt) de deur verlaten, tot aan de eindgebruiker van het product, via verschillende transportmethodes en verschillende opslagcentra.

Richtsnoeren GDP normen:

 • Responsible Person: Een bedrijf met een groothandelsvergunning is wettelijk verplicht om een Responsible Person (RPResponsible Person) te hebben. De RP is bij de groothandelaar verantwoordelijk voor de implementatie van en het voldoen aan GDP.
 • Training van personeel
 • Temperatuurcondities (Validatie van ruimtes en transportmiddelen)
 • Temperatuurmonitoring
 • Schoonmaakregime
 • Plaagdierenbeheersing
 • Documentatie
 • Identificatie producten, Batchregistratie, Expiratiebeheer
 • Gescheiden opslag van verschillende producten en statussen van producten
 • Deviatie en change management
 • Beheer van uitbestede activiteiten. De groothandels-vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor GDP ook van uitbestede activiteiten!

MSA beschikt over een Farmatec groothandelsvergunning en werkt volledig volgens internationale GDP-vereisten. Met MSA bent u er zeker van dat u consequent producten van goede kwaliteit levert, zoals beoogd door de farmaceutische fabrikant.

Onze klanten