Medicijnen versturen naar het buitenland

Het versturen van medicijnen vanuit Nederland naar het buitenland is aan strikte regels gebonden. Of je medicijnen mag versturen hangt af van verschillende factoren:

  1. Soort medicijn: Niet alle medicijnen mogen zomaar verstuurd worden. Voor sommige medicijnen is een vergunning nodig.
  2. Bestemmingsland: De regels voor het importeren van medicijnen verschillen per land. Wat in Nederland is toegestaan, kan in een ander land verboden zijn.
  3. Hoeveelheid: Voor persoonlijk gebruik zijn er vaak andere regels dan voor grotere hoeveelheden.
  4. Reden van verzending: Als je bijvoorbeeld medicijnen naar jezelf stuurt omdat je ze vergeten bent tijdens een vakantie, zijn de regels anders dan wanneer je medicijnen verkoopt aan iemand in het buitenland.
  5. Verpakking en documentatie: Vaak is het noodzakelijk om een kopie van het recept en een begeleidende brief van de arts mee te sturen. De medicijnen moeten ook in de originele verpakking zitten.

Als je persoonlijk overweegt medicijnen naar het buitenland te versturen, is het raadzaam om eerst grondig onderzoek te doen naar de regels en eventueel advies in te winnen bij de douane of een andere relevante instantie. Het ongeoorloofd versturen van medicijnen kan leiden tot boetes of andere juridische consequenties.

Daarnaast is het ook belangrijk om te controleren met de post- of koeriersdienst, omdat sommige diensten beperkingen hebben op het verzenden van medicijnen of specifieke eisen stellen aan de verpakking en documentatie.

Als farma bedrijf medicijnen naar het buitenland versturen

Voor farma bedrijven uit Nederland die ook medicijnen naar het buitenland willen versturen kan MSA de fullfilment hiervoor verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Onze klanten