MSA ISO 14001 gecertificeerd

Ook bij MSA zijn wij ons zéér bewust van het millieu. Vanaf heden zijn wij ISO 14001 gecertificeerd en werken wij volgens deze normen.

ISO 14001 beschrijft de eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. De toepassing ervan leidt tot een goede naleving van wet- en regelgeving en verbetering van milieuprestaties.

Bij deze norm staat het voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico’s centraal. Daarnaast is het streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties binnen MSA een belangrijk onderdeel.

ISO 14001 beschrijft de volgende kernelementen:

– Formuleren van milieubeleid
– Vastleggen van de milieuaspecten en mllieueffecten
– Het opstellen van milieudoelstellingen en millieuprogramma’s
– Implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestatie.

Meer nieuws

Onze klanten