MSA: Werken volgens AVG

Bescherming klantgegevens: de nieuwe verordening AVG

Vanaf mei 2018 krijg je als ondernemer te maken met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarin wordt bepaald dat iedere ondernemer verantwoordelijk is voor de gegevens van zijn klanten.

Bereid je op tijd voor, want de boetes worden hoog. Alles wat je moet weten over AVG, of die ook van toepassing is op jou en hoe je met klantgegevens moet omgaan, lees je hier.

Autoriteit Persoonsgegevens
De wereld van de Ondernemer

Wat is de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 geldt in heel Europa de General Data Protection Regulation (GDPR). In het Nederlands heet dat: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen datamisbruik.

De AVG stelt het verplicht om de verwerking van persoonsgegevens te registreren. Voortaan geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG vervangt dan ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Het mag dan vaak geen opzet zijn, of zelfs geen directe eigen fout, maar als je gevoelige, persoonlijke data morst, ben je als beheerder daarvan toch verantwoordelijk.

Waarom klantgegevens beschermen?

•  Morele plicht naar je klanten toe
•  Een lek of hack is slecht voor je reputatie
•  Klanten zijn steeds huiveriger om data te delen
•  De straffen zijn hoog

Meldplicht

Als het ondanks al je inspanningen om data af te schermen toch een keer fout gaat, en er persoonsgegevens op straat liggen, dan ben je al sinds 1 januari 2016 verplicht dit te rapporteren. Volgens de Meldplicht Datalekken moet je zo’n incident binnen 72 uur melden, anders kunnen boetes het gevolg zijn. De DDMA heeft een handleiding opgesteld met daarin 3 stappen en 5 tips om op correcte wijze een lek te melden.

Wat kan MSA hierin betekenen!

•  MSA werkt volgens strikte procedures (ISO-genormeerd) met data van derden

•  MSA beschikt over eigen beveiligde sftp-servers

•  MSA kan je uitgebreid informeren over het veilig digitaal aanleveren van databestanden

•  Databestanden worden na verwerking automatisch, binnen de gestelde termijnen, van alle MSA systemen verwijderd

•  Procedures aangaande datalekken zijn omschreven in onze ISO handleidingen

•  Vraag gerust naar de mogelijkheden binnen MSA

Meer nieuws

Onze klanten